zpracování dokumentace pro firmy
  havarijní plány
  protokoly o nezařazení
  směrnice na zdolávání havárií
  směrnice k nakládání s odpady
  směrnice k ochraně ovzduší
  směrnice k ochraně vod
školení zaměstnanců manipulujících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
konzultační činnost v oblasti podnikové ekologie
účast při kontrolách a jednáních se státními orgány
Podniková ekologie
 
TOPlist