zpracování dokumentace pro firmy
  zhodnocení rizik
  kategorizace prací
  kniha úrazů
  koncepce povinných lékařských prohlídek
  traumatologický plán, vybavení lékárniček
  smlouva s lékařem, poskytujícím závodní preventivní péči
  dopravní řád
  skladový řád
  přidělování Osobních Ochranných Pracovních Prostředků – dle platné legislativy
  osnovy vstupních i periodických školení zaměstnanců na všech stupních řízení
  bezpečnostní značení
  práce zakázané ženám a mladistvým
provádění školení zaměstnanců na všech stupních řízení
konzultační činnost v oblasti BOZP
účast při kontrolách a jednáních se státními orgány
dodání bezpečnostních tabulek
preventivní kontroly objektů
Formulář pro záznam o úrazu stahujte ZDE
Formulář pro záznam o úrazu - Hlášení změn stahujte ZDE
BOZP- Bezpečnost A Ochrana Zdraví Při Práci
 
TOPlist