AKTUÁLNĚ

Povinnosti nájemců na úseku PO a BOZP ZDE
Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP ZDE
Požadavky k technické dokumentaci strojů ZDE
Od ledna bude zaměstnavatel platit za nemoc opět jen dva týdny ZDE
Současná právní úprava klade na firmy velké nároky a vymezuje jim řadu povinností. Odpovědnosti se v těchto případech nelze zbavit a podcenění uvedené problematiky se nemusí vyplatit. Důsledkem mohou být finanční sankce a pokuty v řádech stovek tisíc korun i více, v horších případech pak škody na zdraví či životech osob.V oblasti Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci a Podnikové Ekologie nabízíme zajištění komplexních služeb a jsme připraveni pro vás zajistit vše potřebné tak, abychom výše uvedená rizika minimalizovali.
Úvod - pár slov na začátek
 
="468"